fundacja

Fundacja zarejestrowana!

8 stycznia 2016 roku nasza Fundacja dla Demokracji została zarejestrowana przez sąd. Jesteśmy wpisani do KRS pod numerem 0000594551. Pierwsze dni po rejestracji musimy przeznaczyć na konieczne działania formalno-organizacyjne. Wkrótce podejmiemy konkretne działania, będące realizacją naszych celów statutowych. Oprócz już realizowanych projektów rozpoczynamy kolejne. Szczególne znaczenie będą miały obecnie dwa z nich: DEMOKRACJA DLA OBYWATELI oraz CICHOCIEMNI. Pierwszy z wymienionych projektów pozwoli na systemową analizę dotychczas funkcjonujących mechanizmów i narzędzi