Aktualności polityka

Reparacje wojenne – humbug czy nie?

Świeżo powołany minister spraw zagranicznych, prof. Jacek Czaputowicz,  niegdyś ceniony działacz anty-PRL-owskiej opozycji, podczas swej wizyty w Republice Federalnej Niemiec wypowiedział się w sprawie reparacji. "Na tym etapie nie jest to kwestia, która stanowi balast w stosunkach między naszymi rządami" - powiedział na wspólnej konferencji prasowej z szefem niemieckiego MSZ. Sigmar Gabriel przyjął tę wypowiedź ze zrozumieniem. Jednak Jarosław Kaczyński zaprzeczył, jakoby rządzące Polską PiS zmieniło zdanie w sprawie odszkodowań
Aktualności Cichociemni fundacja projekty

Rozpoczynamy budowę portalu!

Rozpoczynamy jeden z najważniejszych etapów Projektu Cichociemni - budowę portalu elitadywersji.org, który ma stać się kompendium wiedzy o 316 Cichociemnych Spadochroniarzach Armii Krajowej. Według wstępnej koncepcji, portal będzie zawierał w pierwszej wersji ponad pół tysiąca podstron, na których opublikujemy najważniejsze informacje dotyczące Cichociemnych. Oprócz tego publikować będziemy informacje o istotnych wydarzeniach w kraju i na świecie, dotyczących tematyki CC. Potem będziemy go intensywnie rozbudowywać. Ale nie tylko! Naszym pionierskim wkładem
NASZE WARTOŚCI

nasze wartości

  Nasze podstawowe wartości to WOLNOŚĆ,  CZŁOWIEK I JEGO PRAWA oraz  DEMOKRACJA. Podzielamy pogląd Jean'a - Paul'a Sartre, że jesteśmy "skazani na wolność" zaś z realizowaniem tej wartości w praktyce ściśle związana jest odpowiedzialność. Podzielmy pogląd Platona, że wolność jest istnieniem dobra oraz Immanuela Kanta, że stanowi ona warunek autonomii woli na gruncie moralności. Skoro zatem według Kartezjusza wolność jest źródłem godności, a według Hegla, Berlina oraz Fromma wolność jest
NASZE WARTOŚCI

Wolność

Wolność to możliwość nieskrępowanego wyboru. Nie istnieje wolność absolutna - zawsze ogranicza ją wolność innych ludzi. Francuski filozof J.P. Sartre podkreślał, że człowiek jest "skazany na wolność". Jako istota absolutnie wolna sam tworzy swoje wartości i normy, a zatem spoczywa na nim odpowiedzialność. Według Platona wolność jest istnieniem dobra. Dodajmy - jest ona nim tylko wtedy, gdy człowiek kreuje swoje wartości i normy odpowiedzialnie. Czyli mądrze, ze świadomością takiego a
NASZE WARTOŚCI

Człowiek i jego prawa

Każdy człowiek ma prawa, przysługujące każdemu z nas, ze względu na ludzką godność. Mają one charakter powszechny, tj. obowiązują wszędzie i dotyczą każdego. Prawa te są niezbywalne i niepodzielne, tj. nie można się ich zrzec, ani też je od siebie uzależniać czy różnicować. Są to także prawa nienaruszalne oraz naturalne - tj. nie mogą być ograniczane przez władze państwowe oraz istnieją bez jakiegokolwiek ich potwierdzenia przez kogokolwiek, w szczególności przez
NASZE WARTOŚCI

Demokracja

Demokracją nazywamy taki system władzy w państwie, w którym jej źródłem jest wola większości obywateli. Najbardziej powszechną formą demokracji jest demokracja parlamentarna. Bardziej rozwiniętą formą demokracji jest demokracja uczestnicząca, zwana także partycypacją. Zespół badawczy tygodnika "The Economist" opracowuje wskaźnik demokracji, będący sumą kwalifikacji w 60 kwestiach, pogrupowanych w 5 podstawowych kategorii: wybory i pluralizm, swobody obywatelskie, funkcjonowanie administracji publicznej, partycypacja publiczna, kultura polityczna. Wskaźnik ten definiuje stan "demokratyzacji" 167 państw