Start>Aktualności>Będzie więcej „małych grantów” dla ngo!
Aktualności fundacja

Będzie więcej „małych grantów” dla ngo!

Prezes Fundacji dla Demokracji skierował do Sejmu petycję w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, czyli tzw. małych grantów dla ngo. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji 28 czerwca br. rozpoznała złożoną petycję. Posłowie zdecydowali o skierowaniu w tej sprawie dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego!

19-07-11-Sejm-RP-petycja-218x300 Będzie więcej "małych grantów" dla ngo!Przypomnijmy, że petycja została złożona w Sejmie 26 marca br. Jej pełny tekst dostępny jest na naszym portalu oraz na stronie Sejmu R.P. Jej istotą są dwa ważne postulaty:

  • aby organy administracji publicznej – a nie tylko organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego mogły być adresatem składanych przez organizacje pozarządowe ofert realizacji zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”,
  • aby przedstawiona przez organizacje pozarządowe oferta realizacji zadania publicznego nie musiała dotyczyć wyłącznie zadania „o charakterze lokalnym lub regionalnym”, ale by mogła dotyczyć również zadań o charakterze ogólnopolskim, europejskim czy globalnym.

Obecnie przepisy prawne uniemożliwiają finansowanie nawet bardzo wartościowych projektów stowarzyszeń czy fundacji – chociaż nie wymagają one dużych nakładów finansowych – jeśli nie mają one wyłącznie lokalnego czy regionalnego charakteru.

Po dyskusji posłowie zdecydowali o skierowaniu w tej sprawie dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Można przypuszczać, że premier zdecyduje o nowelizacji art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w taki sposób, aby postulaty petycji zostały zrealizowane.

Informację o przygotowywaniu dezyderatu do premiera Mateusza Morawieckiego opublikowano na stronie Sejmu R.P.