Start>Aktualności>Chcemy demokracji przestrzennej!
Aktualności

Chcemy demokracji przestrzennej!

Fundacja dla Demokracji złożyła do prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego petycję w sprawie wprowadzenia w mieście demokracji przestrzennej. Podkreśla, że współczesne miasto stanowi przestrzeń publiczną, w której zgodnie z wyzwaniami czasu trwają intensywne procesy demokratyzacji oraz towarzyszące im procesy komercjalizacji. Sosnowiec, jak każde miasto jest pewnego rodzaju „niedokończonym projektem”, może rozwijać się w różnych kierunkach. Chodzi o to, aby rozwijało się najlepiej, tak jak chcieliby jego mieszkańcy.

Oto  pełna treść petycji:

 

P E T Y C J A / WNIOSEK

w sprawie wprowadzania demokracji przestrzennej

Działając na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego składam petycję / wniosek do Pana Prezydenta o wprowadzenie rozwiązań na rzecz demokracji przestrzennej w Sosnowcu.

19-03-11-UM-Sosnowiec-przestrzen-255x300 Chcemy demokracji przestrzennej!Współczesne miasto, w tym także Sosnowiec, stanowi przestrzeń publiczną, w niej zgodnie z wyzwaniami czasu trwają intensywne procesy demokratyzacji oraz towarzyszące im procesy komercjalizacji. Sosnowiec, jak każde miasto jest pewnego rodzaju „niedokończonym projektem”, może rozwijać się w różnych kierunkach.

Demokracja wymaga też wykreowania demokratycznej przestrzeni miejskiej, będącej otwartą, solidarną wspólnotą mieszkańców miasta. Służą temu odpowiednie rozwiązania przestrzenne, ale również rozwiązania oraz mechanizmy uzupełniające niewystarczające instrumenty demokracji przedstawicielskiej.

 

W celu rozwoju demokracji oraz jawności życia publicznego, także demokracji przestrzennej oraz budowania autentycznej wspólnoty mieszkańców Sosnowca, proponuję następujące rozwiązania:

  1. Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sosnowiec (we właściwej zakładce) aktualnych informacji o bieżących oraz planowanych spotkaniach władz miasta: Prezydenta oraz Wiceprezydentów z przedstawicielami inwestorów, w tym inwestorów z branży deweloperskiej;
  2. Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sosnowiec (we właściwej zakładce) aktualnych sprawozdań ze spotkań władz miasta: Prezydenta oraz Wiceprezydentów z przedstawicielami inwestorów, w tym inwestorów z branży deweloperskiej;
  3. Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sosnowiec (we właściwej zakładce), w formacie umożliwiającym przetwarzanie maszynowe, za okres od 01 stycznia 2017:
  • aktualnego rejestru złożonych wniosków o ustalenie warunków zabudowy wraz z kluczowymi elementami tj. funkcją, powierzchnią zabudowy, wysokością itd. w miarę możliwości z obrazowaniem tych danych z wykorzystaniem GIS oraz georeferencji, publikowaniem na osobnej warstwie w geoportalu miejskim.
  • aktualnego rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wg. wzoru zgodnego z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • aktualnego rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • aktualnego rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w ar 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane.

W ocenie Fundacji dla Demokracji zwiększenie poziomu jawności procesu planowania przestrzennego miasta Sosnowca wpłynie korzystnie na poprawę jakości przestrzeni miejskiej naszego miasta. Proponowane rozwiązania ułatwią rzeczową dyskusję o przestrzeni publicznej Sosnowca pomogą w zrozumieniu intencji stron uczestniczących w procesie kształtowania przestrzeni miejskiej, tym samym osłabią potencjalne oraz zbędne konflikty o przestrzeń wpływającą na jakość naszego życia.

Prezes Zarządu
Ryszard M. Zając

 

zobacz także – demokracja miejska