NASZE WARTOŚCI

Demokracja

Demokracją nazywamy taki system władzy w państwie, w którym jej źródłem jest wola większości obywateli. Najbardziej powszechną formą demokracji jest demokracja parlamentarna. Bardziej rozwiniętą formą demokracji jest demokracja uczestnicząca, zwana także partycypacją.

Zespół badawczy tygodnika „The Economist” opracowuje wskaźnik demokracji, będący sumą kwalifikacji w 60 kwestiach, pogrupowanych w 5 podstawowych kategorii: wybory i pluralizm, swobody obywatelskie, funkcjonowanie administracji publicznej, partycypacja publiczna, kultura polityczna. Wskaźnik ten definiuje stan „demokratyzacji” 167 państw świata.

Według tychże badań, w 2012 roku jedynie 25 państw (15 proc.) zaliczono do w pełni demokratycznych. 54 państwa (32,3 proc.) sklasyfikowano jako demokracje wadliwe. Jako hybrydowe (quasi demokratyczne) sklasyfikowano 37 państw (22,2 proc.) a jako autorytarne aż 51 państw (30,5 proc.). W 2012 roku Polska znajdowała się na 44 miejscu spośród 167 państw, jako „demokracja wadliwa”, czyli niepełna.

 

demokracja-1 DemokracjaWedług Wskaźnika Demokracji 2016 spadliśmy na miejsce 52. Lepsze są m.in.: Filipiny, Indonezja, Jamajka, Timor Wschodni, Trynidad i Tobago. Przyczyną tego są m.in. nikły poziom partycypacji obywatelskiej, czyli tzw. demokracji bezpośredniej oraz mizerny poziom demokracji uczestniczącej.

Według najnowszego Wskaźnika Demokracji 2019 Polska spadła jeszcze niżej – na 57 miejsce spośród 167 państw. Jesteśmy uznawani za „demokrację wadliwą”. Wśród państw Europy Wschodniej lepsze są od nas: Estonia, Czechy, Słowenia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Bułgaria i Węgry. Gorszą demokrację od Polski mają m.in.: Chorwacja, Rumunia, Serbia, Macedonia Północna, Ukraina, Albania.

Działania na rzecz umacniania demokracji – a zatem także rozwoju partycypacji – krzewienie społeczeństwa obywatelskiego, wdrażanie idei otwartej władzy oraz rewitalizacji społecznej – są statutowymi działaniami naszej Fundacji.

Demokracja w pełnym tego słowa znaczeniu, to nie tylko wybór przedstawicieli do wybieralnych organów władzy: samorządów, parlamentu. To także powszechne korzystanie z narzędzi demokracji bezpośredniej: referendum, konsultacji, inicjatywy obywatelskiej, budżetu obywatelskiego, młodzieżowych rad miast (gmin) itp. Nie tylko na poziomie państwa – przede wszystkim na najniższym poziomie wspólnot lokalnych. Także w szkołach, uczelniach, zakładach pracy, dzielnicach, osiedlach, ulicach itp.

Autentyczna, pełna demokracja to przede wszystkim partycypacja, czyli uczestnictwo obywateli w procesie decyzyjnym wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące obywateli: w szkołach, uczelniach, zakładach pracy, wsiach, ulicach, osiedlach, miastach itp.

Partycypacja to współdecydowanie o sprawach publicznych. Wymaga stałego i nieskrępowanego dostępu do informacji publicznej oraz zdecydowanie większej aktywności obywateli. Ale wymaga także pełnej jawności działań każdej władzy! Wymaga również wprowadzenia mechanizmów, dzięki którym urzędnicy i inni przedstawiciele władzy nie będą decydować za nas – lecz tylko w naszym imieniu i z naszego, konkretnego upoważnienia, zgodnie z rozsądnie pojmowaną wolą większości…

Istotą demokracji jest nie tylko odrzucenie jakiekolwiek formy zniewolenia, zagwarantowanie pełni wolności – ale także systemowe umożliwienie realizacji w praktyce wszelkich praw człowieka…

 

zobacz: NASZE WARTOŚCI

 

WESPRZYJ NAS – WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO


pixel Demokracja

lub pobierz blankiet wpłaty