Start>Cichociemni>Digitalizacja archiwaliów GROM rozpoczęta!
Cichociemni fundacja projekty

Digitalizacja archiwaliów GROM rozpoczęta!

Dzięki decyzji Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz życzliwemu przyjęciu przez dowództwo Jednostki, nasza Fundacja nawiązała współpracę z Jednostką Wojskową GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Podpisaliśmy właśnie z Dowódcą Jednostki stosowne „Porozumienie”, regulujące zasady tej współpracy.

Prace digitalizacyjne zostały już rozpoczęte. W czasie pierwszych dni naszej pracy, przy pomocy komputera oraz skanera fotograficznego wykonaliśmy już kilkaset skanów dużej rozdzielczości archiwaliów zgromadzonych w Sali Tradycji Jednostki Wojskowej GROM. W najbliższym czasie będziemy wykonywać zdjęcia aparatem fotograficznym z użyciem m.in. namiotu bezcieniowego, trójwymiarowych jednostek archiwalnych. W planach są także trójwymiarowe skany niektórych najcenniejszych obiektów archiwalnych.

Praca nie jest łatwa, ale przebiega sprawnie dzięki życzliwości oraz rzeczowemu podejściu Dowództwa Jednostki oraz Rzecznika Prasowego. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie prace zostaną pomyślnie zakończone. Wszystkie zdigitalizowane archiwalia dot. Cichociemnych zostaną bezpłatnie udostępnione na stronie elitadywersji.org.

Zasoby strony zostaną oczywiście nieodpłatnie udostępnione portalowi wiedzy dla nauczycieli Scholaris (podobnie jak wcześniejsze projekty Fundacji). Zdigitalizowane treści zostaną także przekazane stosownym instytucjom, w tym m.in. IPN oraz muzeom, a także do Narodowego Archiwum Cyfrowego.

GROM-2-300x220 Digitalizacja archiwaliów GROM rozpoczęta!