Start>fundacja>Fundacja zarejestrowana!
fundacja

Fundacja zarejestrowana!

8 stycznia 2016 roku nasza Fundacja dla Demokracji została zarejestrowana przez sąd. Jesteśmy wpisani do KRS pod numerem 0000594551. Pierwsze dni po rejestracji musimy przeznaczyć na konieczne działania formalno-organizacyjne. Wkrótce podejmiemy konkretne działania, będące realizacją naszych celów statutowych.

Oprócz już realizowanych projektów rozpoczynamy kolejne. Szczególne znaczenie będą miały obecnie dwa z nich: DEMOKRACJA DLA OBYWATELI oraz CICHOCIEMNI.

Pierwszy z wymienionych projektów pozwoli na systemową analizę dotychczas funkcjonujących mechanizmów i narzędzi partycypacji obywatelskiej, początkowo w województwie śląskim, następnie w całym kraju.

Drugi projekt wypełni niezrozumiałą lukę – braku rzetelnej platformy internetowej, będącej kompendium wiedzy o 316 spadochroniarzach Armii Krajowej, nazywanych Cichociemnymi.

Jednym z Nich był dziadek prezesa Fundacji – por. Józef Zając ps. Kolanko…