fundacja

Ruszają projekty…

Jak łatwo zauważyć, realizujemy obecnie 7 projektów. Dwa z nich: okragly-stol.pl oraz bajtel są w fazie zaawansowanej, ale będą rozwijane poprzez dodanie nowych funkcjonalności oraz treści, a także modernizację szablonów stron. Pięć pozostałych projektów właśnie się rozpoczyna. Jeden z nich – cichociemni – ma charakter historyczno-edukacyjny. Pozostałe cztery są realizacją głównych statutowych celów naszej Fundacji – upowszechniania swobód obywatelskich, wspomagania rozwoju demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych. Niezależnie od powyższego zamierzamy
fundacja

Fundacja zarejestrowana!

8 stycznia 2016 roku nasza Fundacja dla Demokracji została zarejestrowana przez sąd. Jesteśmy wpisani do KRS pod numerem 0000594551. Pierwsze dni po rejestracji musimy przeznaczyć na konieczne działania formalno-organizacyjne. Wkrótce podejmiemy konkretne działania, będące realizacją naszych celów statutowych. Oprócz już realizowanych projektów rozpoczynamy kolejne. Szczególne znaczenie będą miały obecnie dwa z nich: DEMOKRACJA DLA OBYWATELI oraz CICHOCIEMNI. Pierwszy z wymienionych projektów pozwoli na systemową analizę dotychczas funkcjonujących mechanizmów i narzędzi