O nas

FDD-logo-m-300x229 O nas

Fundacja dla Demokracji

scop_m O nas

Fundacja została zarejestrowana 8 stycznia 2016 roku.

REGON: 363448110, NIP: 6443514505, KRS: 0000594551.

PKO BP S.A. nr konta: 71 1020 2498 0000 8902 0590 7557

WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO – WESPRZYJ NAS

Fundacja ma siedzibę w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Fundacja dla Demokracji jest niezależną organizacją pozarządową.
Prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

Nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie działa dla zysku.

 

Fundacja używa także nazw:

  • w języku angielskim: The Foundation for Democracy,
  • w języku niemieckim: Die Stiftung für Demokratie,
  • w języku rosyjskim: Фонд за демократию.

 

Fundacja realizuje zadania pożytku publicznego w zakresie:

1. upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich;
2. działań wspomagających rozwój demokracji;
3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4. działań na rzecz integracji europejskiej współpracy między społeczeństwami;
5. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
8. działalności charytatywnej, pomocy społecznej;
9. działalności na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
10. wypoczynku dzieci i młodzieży;
11. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
13. działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

 


Cele Fundacji:

umacnianie demokracji i rozwój swobód obywatelskich;

krzewienie społeczeństwa obywatelskiego;

obrona praw człowieka;

budowanie tolerancji oraz dialogu międzykulturowego;

promowanie patriotyzmu oraz solidaryzmu społecznego;

edukacja obywatelska, prawna i ekonomiczna;

wdrażanie idei otwartej władzy oraz rewitalizacji społecznej;

wspieranie budowy elektronicznej demokracji i cyfrowej gospodarki.

 

 

WESPRZYJ NAS – WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO

lub pobierz blankiet wpłaty