Start>Aktualności>Petycja w sprawie Szpitala Miejskiego
Aktualności

Petycja w sprawie Szpitala Miejskiego

Fundacja dla Demokracji złożyła do Rady Miejskiej w Sosnowcu petycję w sprawie podjęcia działań naprawczych w Szpitalu Miejskim.

Niedawno zmarł w nim mieszkaniec Sosnowca, w tragicznych okolicznościach – po 9 godzinach oczekiwania na pomoc w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Niezbędne jest wyciągnięcie wniosków z tej tragedii, aby takie sytuacje nigdy już się nie powtórzyły.

Poniżej pełna treść petycji.

P E T Y C J A

w sprawie podjęcia działań naprawczych w Szpitalu Miejskim

Realizując cele statutowe Fundacji dla Demokracji, poruszony tragiczną śmiercią mieszkańca Sosnowca, który przez 9 godzin bezskutecznie czekał na udzielenie pomocy w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, składam niniejszą petycję.

19-03-23-RM-Sosnowiec-petycja-szpital-230x300 Petycja w sprawie Szpitala MiejskiegoW mojej ocenie, niezależnie od działań prokuratury, której zadaniem jest ustalenie i doprowadzenie do ukarania winnych, niezbędne są działania naprawcze, gwarantujące że podobna tragedia nigdy się nie powtórzy.

          Zwracam się do Rady Miejskiej w Sosnowcu o wnikliwe przeanalizowanie przyczyn zaistniałej tragedii, w szczególności o powołanie w tym celu komisji lub zespołu radnych lub zwołania posiedzenia w tej sprawie Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej.

Postuluję podanie do wiadomości opinii publicznej i mieszkańców Sosnowca ustaleń z prac wymienionej komisji, w szczególności wskazanie przyczyn które spowodowały tragiczną śmierć pacjenta oraz wskazanie działań podjętych w celu wyeliminowania groźby takich tragedii w przyszłości.

          Zwracam się do Rady Miejskiej o dokładne zweryfikowanie prawidłowości sprawowania przez gminę Sosnowiec nadzoru właścicielskiego nad szpitalem,  w którym doszło do tej tragedii, a także nad innymi placówkami opieki zdrowotnej, od których funkcjonowania zależy nasze życie i zdrowie.

          Postuluję zawieszenie – do czasu wyjaśnienia sprawy – dyrektora szpitala, który dopuścił się tak rażącej nieudolności w wykonywaniu swych podstawowych zadań. Zwracam się do Rady Miejskiej o wnikliwe zbadanie sposobu zarządzania szpitalem który wskutek zignorowania swych obowiązków dopuścił do śmierci swojego pacjenta, w tym do zbadania ewentualnej odpowiedzialności obecnego dyrektora tego szpitala.

          Postuluję podanie do wiadomości opinii publicznej i mieszkańców Sosnowca ustaleń z badania sposobu zarządzania w/w szpitalem, w tym prawidłowości zarządzania nim przez dyrektora oraz wskazanie podjętych działań naprawczych.

Prezes Zarządu
Ryszard M. Zając