Start>fundacja>Ruszają projekty…
fundacja

Ruszają projekty…

Jak łatwo zauważyć, realizujemy obecnie 7 projektów. Dwa z nich: okragly-stol.pl oraz bajtel są w fazie zaawansowanej, ale będą rozwijane poprzez dodanie nowych funkcjonalności oraz treści, a także modernizację szablonów stron. Pięć pozostałych projektów właśnie się rozpoczyna. Jeden z nich – cichociemni – ma charakter historyczno-edukacyjny. Pozostałe cztery są realizacją głównych statutowych celów naszej Fundacji – upowszechniania swobód obywatelskich, wspomagania rozwoju demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych.

Niezależnie od powyższego zamierzamy ożywić obywatelską aktywność w nieco siermiężnym (za sprawą poprzednich, także obecnych władz) naszym mieście. Będziemy to czynić w rozmaity sposób. Jednym z nich będzie reaktywacja portalu dlaSosnowca.pl, w którego redagowanie włożyliśmy w przeszłości także swoją pracę. Fundacja przejęła od poprzedniego wydawcy stosowne obowiązki, trwają formalności związane z wpisaniem tych zmian do rejestru prasy. Spodziewamy się, że portal ruszy w marcu, będąc użyteczną dla Sosnowiczan inicjatywą obywatelską. Sięgniemy też do tradycji nieistniejącego już – ale wciąż ciepło wspominanego przez mieszkańców – tygodnika Święta Krowa. Liczymy na to, że obecne władze Sosnowca zechcą w większym stopniu angażować się w oddawanie miasta mieszkańcom, niż w zrutynizowane urzędniczenie…

Realizacja naszych projektów w dużej mierze zależy od wielkości funduszy, jakie będziemy mogli przeznaczyć na te cele pożytku publicznego. Będziemy zatem wdzięczni za finansowe wsparcie działalności Fundacji. Prosimy także o nadsyłanie do nas wszelkich uwag, opinii, propozycji itp. Będziemy zaszczyceni, mogąc odpowiadać na Wasze potrzeby.