Aktualności polityka

Reparacje wojenne – humbug czy nie?

Świeżo powołany minister spraw zagranicznych, prof. Jacek Czaputowicz,  niegdyś ceniony działacz anty-PRL-owskiej opozycji, podczas swej wizyty w Republice Federalnej Niemiec wypowiedział się w sprawie reparacji. "Na tym etapie nie jest to kwestia, która stanowi balast w stosunkach między naszymi rządami" - powiedział na wspólnej konferencji prasowej z szefem niemieckiego MSZ. Sigmar Gabriel przyjął tę wypowiedź ze zrozumieniem. Jednak Jarosław Kaczyński zaprzeczył, jakoby rządzące Polską PiS zmieniło zdanie w sprawie odszkodowań
Aktualności Cichociemni fundacja projekty

Rozpoczynamy budowę portalu!

Rozpoczynamy jeden z najważniejszych etapów Projektu Cichociemni - budowę portalu elitadywersji.org, który ma stać się kompendium wiedzy o 316 Cichociemnych Spadochroniarzach Armii Krajowej. Według wstępnej koncepcji, portal będzie zawierał w pierwszej wersji ponad pół tysiąca podstron, na których opublikujemy najważniejsze informacje dotyczące Cichociemnych. Oprócz tego publikować będziemy informacje o istotnych wydarzeniach w kraju i na świecie, dotyczących tematyki CC. Potem będziemy go intensywnie rozbudowywać. Ale nie tylko! Naszym pionierskim wkładem

kontakt

Fundacja dla Demokracji adres do korespondencji: 41-200 Sosnowiec, skr. poczt. 272 zarzad (at) dlademokracji.pl     kontakt z redakcją portalu dlaDemokracji.pl: adres do korespondencji: 41-200 Sosnowiec, skr. poczt. 272 redakcja (at) dlademokracji.pl   WESPRZYJ NAS - WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO lub pobierz blankiet wpłaty  

Nasze usługi

Oferujemy usługi dziennikarskie: Możemy podjąć się przygotowania, ew. także publikacji (w dowolnym medium) tekstów o tematyce: politycznej społecznej gospodarczej prawnej finansowej religijnej światopoglądowej naukowej ekologicznej dot. partycypacji obywatelskiej dot. rewitalizacji społecznej dot. nowych technologii dot. społeczności lokalnych dot. organizacji pozarządowych i in. Możemy poprowadzić portale internetowe, strony społeczności, wyborcze, komercyjne itp. Nieobca jest nam problematyka public relations, lobbyingu. Tworzone treści mogą być wykorzystane w internecie (na stronach internetowych, w portalach

Partycypacja

Definicja partycypacji nie jest prosta. W znaczeniu podstawowym pojęcie to oznacza (łac. particeps - biorący udział, ang. participation – uczestniczenie) uczestnictwo, udział jednostek w większej grupie, formacji, projekcie czy instytucji. Dla nas to pojęcie ma głębsze znaczenie, związane z teorią demokracji. Oznacza świadome współuczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji przez władze publiczne. W takim ujęciu jest wręcz emanacją demokracji. Bliższe jest nam takie rozumienie pojęcia "partycypacja", które prowadzi do tzw. demokracji

Osadzony

strona w budowie   WESPRZYJ NAS - WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO lub pobierz blankiet wpłaty  

Okrągły Stół

Tak nazwano negocjacje, jakie prowadzili od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przedstawiciele władz PRL i opozycji solidarnościowej, przy udziale obserwatorów, przedstawicieli Kościołów: rzymskokatolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego. Rozpoczęto i zakończono je w Pałacu Rady Ministrów PRL (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie. Według moich ustaleń - na podstawie stenogramów oraz informacji z obrad, a także listy asystentów strony opozycyjno – solidarnościowej, (którą 9 maja 2017 r. odnalazłem w domowym archiwum) łącznie w

Statut

Fundacja dla Demokracji realizuje zadania pożytku publicznego w zakresie: 1. upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich; 2. działań wspomagających rozwój demokracji; 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 4. działań na rzecz integracji europejskiej współpracy między społeczeństwami; 5. pomocy Polonii i Polakom za granicą; 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych; 8. działalności charytatywnej, pomocy społecznej; 9.

Certyfikaty

Poniżej zaświadczenia i certyfikaty z niektórych szkoleń: [gallery columns="4" link="file" ids="518,519,520,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,485,486,487,488,489,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,439,438,441,1003,1004,1005,1006,1008,1007"]     WESPRZYJ NAS - WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO lub pobierz blankiet wpłaty