Strony internetowe

Oferujemy strony internetowe i konta mailowe: nieodpłatnie dla uczestników naszych projektów oraz projektów wspieranych przez Fundację odpłatnie (za niewielką odpłatnością) w ramach prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego skontaktuj się z nami:  zarzad (at) dlademokracji.pl   Oferujemy dla organizacji pozarządowych (ngo) za 250 zł (brutto): wykonanie strony internetowej dla organizacji na platformie WordPress, darmowy szablon, grafikę przekazaną przez Zamawiającego (lub własną), zawierającej do 8 podstron (lub więcej ew. za minimalną dopłatą).

Nasze usługi

Oferujemy usługi dziennikarskie: Możemy podjąć się przygotowania, ew. także publikacji (w dowolnym medium) tekstów o tematyce: politycznej społecznej gospodarczej prawnej finansowej religijnej światopoglądowej naukowej ekologicznej dot. partycypacji obywatelskiej dot. rewitalizacji społecznej dot. nowych technologii dot. społeczności lokalnych dot. organizacji pozarządowych i in. Możemy poprowadzić portale internetowe, strony społeczności, wyborcze, komercyjne itp. Nieobca jest nam problematyka public relations, lobbyingu. Tworzone treści mogą być wykorzystane w internecie (na stronach internetowych, w portalach