Aktualności polityka

Reparacje wojenne – humbug czy nie?

Świeżo powołany minister spraw zagranicznych, prof. Jacek Czaputowicz,  niegdyś ceniony działacz anty-PRL-owskiej opozycji, podczas swej wizyty w Republice Federalnej Niemiec wypowiedział się w sprawie reparacji. "Na tym etapie nie jest to kwestia, która stanowi balast w stosunkach między naszymi rządami" - powiedział na wspólnej konferencji prasowej z szefem niemieckiego MSZ. Sigmar Gabriel przyjął tę wypowiedź ze zrozumieniem. Jednak Jarosław Kaczyński zaprzeczył, jakoby rządzące Polską PiS zmieniło zdanie w sprawie odszkodowań
Aktualności Cichociemni fundacja projekty

Rozpoczynamy budowę portalu!

Rozpoczynamy jeden z najważniejszych etapów Projektu Cichociemni - budowę portalu elitadywersji.org, który ma stać się kompendium wiedzy o 316 Cichociemnych Spadochroniarzach Armii Krajowej. Według wstępnej koncepcji, portal będzie zawierał w pierwszej wersji ponad pół tysiąca podstron, na których opublikujemy najważniejsze informacje dotyczące Cichociemnych. Oprócz tego publikować będziemy informacje o istotnych wydarzeniach w kraju i na świecie, dotyczących tematyki CC. Potem będziemy go intensywnie rozbudowywać. Ale nie tylko! Naszym pionierskim wkładem

kontakt

Fundacja dla Demokracji adres do korespondencji: 41-200 Sosnowiec, skr. poczt. 272 zarzad (at) dlademokracji.pl     kontakt z redakcją portalu dlaDemokracji.pl: adres do korespondencji: 41-200 Sosnowiec, skr. poczt. 272 redakcja (at) dlademokracji.pl   WESPRZYJ NAS - WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO lub pobierz blankiet wpłaty  

Czerwiec 1989

Po uzgodnieniach Okrągłego Stołu, władze PRL (formalnie Rada Państwa 13 kwietnia 1989 r.) wyznaczyły 4 czerwca 1989 roku jako datę pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce po II wojnie światowej. W wyniku ustaleń pomiędzy ówczesną władzą a opozycją, rządząca PZPR wraz ze swymi satelitami miała zagwarantowane co najmniej 65 proc. (299) miejsc w Sejmie PRL. Prawdziwa walka wyborcza toczyła się zatem tylko o 35 proc. miejsc w Sejmie (161 mandatów)

Statut

Fundacja dla Demokracji realizuje zadania pożytku publicznego w zakresie: 1. upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich; 2. działań wspomagających rozwój demokracji; 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 4. działań na rzecz integracji europejskiej współpracy między społeczeństwami; 5. pomocy Polonii i Polakom za granicą; 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych; 8. działalności charytatywnej, pomocy społecznej; 9.

Certyfikaty

Poniżej zaświadczenia i certyfikaty z niektórych szkoleń: [gallery columns="4" link="file" ids="518,519,520,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,485,486,487,488,489,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,439,438,441,1003,1004,1005,1006,1008,1007"]     WESPRZYJ NAS - WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO lub pobierz blankiet wpłaty  

Zarząd Fundacji

Prezesem Zarządu Fundacji dla Demokracji jest dziennikarz, były poseł na Sejm R.P. II kadencji (1993 - 1997)  Ryszard M. Zając były franciszkanin - reformata (1985 - 1987), pierwszy więzień polityczny III R.P. (1992), były działacz opozycji demokratycznej, redaktor i wydawca pisma młodzieży solidarnej BAJTEL, wyróżnionego przez nielegalne wówczas Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Nagrodą im. Po prostu za rok 1987, w kategorii gazet "wolnych ptaków". Wnuk Cichociemnego por. Józefa Zająca (1902-1968) ps.

O nas

Fundacja dla Demokracji Fundacja została zarejestrowana 8 stycznia 2016 roku. REGON: 363448110, NIP: 6443514505, KRS: 0000594551. PKO BP S.A. nr konta: 71 1020 2498 0000 8902 0590 7557 WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO - WESPRZYJ NAS Fundacja ma siedzibę w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych.   Fundacja dla Demokracji jest niezależną organizacją pozarządową. Prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. Nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie działa dla zysku.  
NASZE WARTOŚCI

nasze wartości

  Nasze podstawowe wartości to WOLNOŚĆ,  CZŁOWIEK I JEGO PRAWA oraz  DEMOKRACJA. Podzielamy pogląd Jean'a - Paul'a Sartre, że jesteśmy "skazani na wolność" zaś z realizowaniem tej wartości w praktyce ściśle związana jest odpowiedzialność. Podzielmy pogląd Platona, że wolność jest istnieniem dobra oraz Immanuela Kanta, że stanowi ona warunek autonomii woli na gruncie moralności. Skoro zatem według Kartezjusza wolność jest źródłem godności, a według Hegla, Berlina oraz Fromma wolność jest
NASZE WARTOŚCI

Wolność

Wolność to możliwość nieskrępowanego wyboru. Nie istnieje wolność absolutna - zawsze ogranicza ją wolność innych ludzi. Francuski filozof J.P. Sartre podkreślał, że człowiek jest "skazany na wolność". Jako istota absolutnie wolna sam tworzy swoje wartości i normy, a zatem spoczywa na nim odpowiedzialność. Według Platona wolność jest istnieniem dobra. Dodajmy - jest ona nim tylko wtedy, gdy człowiek kreuje swoje wartości i normy odpowiedzialnie. Czyli mądrze, ze świadomością takiego a