NASZE WARTOŚCI

Wolność

Wolność to możliwość nieskrępowanego wyboru. Nie istnieje wolność absolutna – zawsze ogranicza ją wolność innych ludzi. Francuski filozof J.P. Sartre podkreślał, że człowiek jest „skazany na wolność”. Jako istota absolutnie wolna sam tworzy swoje wartości i normy, a zatem spoczywa na nim odpowiedzialność.

Według Platona wolność jest istnieniem dobra. Dodajmy – jest ona nim tylko wtedy, gdy człowiek kreuje swoje wartości i normy odpowiedzialnie. Czyli mądrze, ze świadomością takiego a nie innego wyboru. Wolność nie może być absolutna – musimy się ograniczać zakresem wolności innych ludzi. Odpowiedzialnością za ich los. Także odpowiedzialnością za naszą planetę. Za jej zrównoważony rozwój.

Trafnie zauważa Immanuel Kant, że wolność stanowi warunek autonomii woli na gruncie moralności. Jest ona zatem wyłącznie postulatem praktycznego rozumu. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, także Isaiah Berlin, wyróżniają „wolność od czegoś” i „wolność do czegoś”. Wolność jest bowiem z jednej strony brakiem zewnętrznego przymusu (od), z drugiej zaś prawem wyboru (do).

 

wolnosc-300x235 Wolność

Fundamentalnym warunkiem istnienia wolności jest świadomość. Wolność jest bowiem rozumną reakcją na otaczający nas świat. Rene Descartes (Kartezjusz) celnie podkreślał, że to wolność jest źródłem godności człowieka. Tylko wtedy, gdy korzystamy z niej rozumnie – możemy mieć szacunek do samych siebie.

Erich Fromm konstatuje w „Ucieczce od wolności”, że „Wolność nie oznacza wolności od wszelkich wiodących zasad. Wolność jest wolnością do rozwoju zgodnego z prawami struktury egzystencji ludzkiej (…). Oznacza posłuszeństwo zasadom, które rządzą optymalnym rozwojem jednostki”.

Buddyzm opowiada się za oczyszczeniem umysłu z negatywnych emocji, porzuceniem egoizmu na rzecz empatii oraz radosnej mądrości życia. Chrześcijaństwo optuje za rozumnym działaniem człowieka, nie czyniącym nikomu krzywdy.

Tak rozumiemy wolność. W praktyce uważamy, że powinniśmy postępować mądrze, szanując prawo innych do takiego samego istnienia, jakie jest naszym udziałem. Wszelkie ludzkie organizacje, w tym zwłaszcza państwo, powinny respektować wrodzone prawo człowieka do wolności. Nie tylko odrzucać jakiekolwiek formy zniewolenia, ale także umożliwiać realizację w praktyce wszelkich praw człowieka. Taka jest istota demokracji…

zobacz:   NASZE WARTOŚCI

 

WESPRZYJ NAS – WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO


pixel Wolność

lub pobierz blankiet wpłaty