Start>Aktualności>Wsparcie dla młodzieżowych rad gmin
Aktualności fundacja młodzież Partycypacja

Wsparcie dla młodzieżowych rad gmin

Prezes Fundacji dla Demokracji uczestniczył w I Kongresie Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego, który odbył się w dniach 3-4 czerwca br. w Knurowie. Młodzieżowi radni wymieniali się pomysłami, dyskutowali o problemach w działalności rad. Kongres przyjął Dokument końcowy (plik pdf), który zawiera konkretne postulaty.

Młodzież uważa, że szczególnie konieczne jest:

  • ustawowe zobowiązanie gmin do powoływania młodzieżowych rad wszędzie tam, gdzie młodzi obywatele wyrażą chęć działania w nich;
  • ustawowe doprecyzowanie form i mechanizmów współpracy rad gmin z radami młodzieżowymi;
  • nadanie młodzieżowym radom osobowości prawnej;
  • zapewnienie młodzieżowym radom stałego budżetu na realizację ich inicjatyw, najlepiej w formie tzw. młodzieżowego budżetu obywatelskiego;
  • respektowanie zasady partnerstwa w działalności rad młodzieżowych, szczególnie większe zaufanie do młodzieżowych radnych, umożliwianie im samodzielnego realizowania własnych inicjatyw w rozmaitych sferach społecznej aktywności.

kongres1-300x169 Wsparcie dla młodzieżowych rad gmin

Nasza Fundacja przekazała ten dokument wraz z postulatami młodzieży do Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego a także do Parlamentarnego Zespołu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi.

Fundacja dla Demokracji rozpoczęła realizację projektu „Młodzież w demokracji”, którego jednym z celów będzie wsparcie młodzieżowych rad gmin. Więcej informacji o projekcie już wkrótce.