Start>Aktualności>Wygraliśmy z Ministerstwem!
Aktualności fundacja polityka

Wygraliśmy z Ministerstwem!

25 stycznia 2016 roku Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do Sądu Rejonowego w Katowicach (Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) skargę wraz z wnioskiem o… uchylenie rejestracji Fundacji dla Demokracji! Ministerstwo twierdziło, że w procesie rejestracji doszło do uchybienia formalnego, które miało polegać na tym, że niewłaściwie wskazaliśmy jako organ nadzoru nad naszą Fundacją właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości. Według Ministerstwa, właściwym organem miało być bowiem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Odpowiadając na ten kuriozalny wniosek, mający zablokować legalną działalność naszej Fundacji, podnieśliśmy m.in. że pisemnie wyrażona niechęć Ministra Sprawiedliwości do naszej Fundacji jest wzajemna. Ale zgodnie z prawem, to Minister Sprawiedliwości powinien być organem nadzoru, bowiem z jego zakresem działania wiążą się główne cele naszej Fundacji – działanie na rzecz demokracji oraz obrona praw człowieka.

sad-1000-300x169 Wygraliśmy z Ministerstwem!

Warto zauważyć, że prezes naszej Fundacji Ryszard M. Zając był w latach 2004-2010 m.in. organizatorem akcji składania przez osadzonych w aresztach i zakładach karnych pozwów o zadośćuczynienie przeciwko Skarbowi Państwa z powodu niehumanitarnych warunków za kratami (głównie dramatyczne przeludnienie). Akcję tę wsparł wówczas m.in. dr Adam Bodnar, obecny Rzecznik Praw Obywatelskich. Po ponad 5 latach tej akcji dramatyczne przeludnienie polskich aresztów i zakładów karnych stało się historią. Ponadto wskutek niej, w listopadzie 2009 ówczesny minister sprawiedliwości powołał w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwości – Departament Praw Człowieka. Można zatem podnieść, że departament – którego istnienia w związku z postępowaniem przeciwko naszej Fundacji nie chce zauważyć Ministerstwo – został utworzony wskutek działań obecnego prezesa Fundacji dla Demokracji.

Głównym celem Fundacji dla Demokracji jest obrona praw człowieka. Zadania tego rodzaju mieszczą się w katalogu zadań ministra sprawiedliwości. Do takiego samego wniosku doszedł także Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, który postanowieniem z 21 lutego 2017 roku utrzymał w mocy postanowienie o rejestracji naszej Fundacji. Postanowienie jest nieprawomocne, minister Zbigniew Ziobro może wnosić o jego uchylenie…

Dokumenty sprawy (pdf):